HOLISTICKÉ PORADENSTVO

Žiaden zdravotný problém, najmä chronický, nevzniká samostatne. Môže súvisieť s (ne)činnosťou iného orgánu v tele, často sú problémy psychosomatického pôvodu. Dôležitú úlohu zohráva aj stravovanie, životný štýl a tiež prostredie, v ktorom človek býva či dlhodobo pracuje.

Všetky tieto okolnosti je dôležité pri dlhotrvajúcich ochoreniach, či neuspokojivom zdravotnom stave posúdiť, nájsť vyvolávajúcu príčinu. Pokiaľ sa potlačí iba príznak choroby, riešenie je síce rýchle, ale krátkodobé, a problém sa môže opakovane vracať.

HOLISTICKÉ PORADENSTVO

SLUŽBY

Komunikácia cez mail, po dohode telefonická konzultácia, cena sa odvíja podľa hĺbky poradenstva.

Výber balíka

Kliknutím na konkrétny balík služieb sa Vám zobrazí zoznam služieb ktoré obsahuje.